Saint Max Church

Đôi nét về “Hội nghị St. Vincent de Paul- St. Max

Hội St. Vincent de Paul là hội hiệp sĩ bác ái lớn nhất trong Giáo Hội Công giáo La Mã, hội phục vụ những người cần sự tiếp xúc trực tiếp giữa người với người. Tại giáo xứ St. Max, hội nghị về các cuộc thăm viếng tại nhà được thực hiện bởi các thành viên của chúng tôi, những người được gọi là Vincentians. Trong các chuyến thăm, chúng tôi lắng nghe, đánh giá các nhu cầu và cung cấp hỗ trợ ngay lập tức (Thức ăn, quần áo, tiền thuê, và các tiện ích thiết yếu). Chúng tôi cũng cung cấp thông tin cho những người cần được giúp đỡ hơn. Chúng tôi có thể giúp tài chính cho những người có nhu cầu học tập hoặc đào tạo chuyên môn về ngành nghề, để thoát khỏi tình trạng nghèo đói.

Công việc của chúng tôi tập trung vào các khu vực thuộc giáo xứ St. Max, bao gồm một phần lớn Liberty Township và phần phía Bắc của West Chester. Chúng tôi làm việc chặc chẽ với các hội nghị giáo xứ gần St. Vincent de Paul.

Hội nghị của chúng tôi nhận 100% ngân quỹ từ các phong bì hàng tháng của St. Vincen de Paul hoặc từ sự hỗ trợ của hệ thống đóng góp điện tử của giáo xứ. Hội nghị của chúng tôi không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ ngân sách của giáo xứ.

Vincentians là những người giáo dân và các thành viên trong giáo xứ của chúng ta với nhiều nguồn gốc và trình độ kỹ năng. Chúng tôi hội họp hai lần trong một tháng để tiếp tục đẩy mạnh tinh thần của chúng tôi, đồng thời chia sẻ cách chúng tôi đã hỗ trợ những người có nhu cầu và để cải thiện việc thực hiện sứ mệnh của chúng tôi. Chúng tôi hoan nghênh bất cứ ai muốn tham gia hoặc muốn biết thêm thông tin để liên hệ với chúng tôi.

Bộ liên lạc:
Marianne Lingardo
Tel. (513) 240-0747
Email: svdp@saint-max.org

Cho những ai có nhu cầu:

Nếu bạn biết ai hoặc gia đình nào đang trong tình trạng khủng hoảng tài chính và cần được hỗ trợ, xin vui lòng gọi: (513) 777-4322, ext. 214 và để lại thông tin của bạn trên hộp thư thoại. Một trong những Vincentians của chúng tôi sẽ theo dõi cuộc gọi trở lại.